Revizii pentru centrale termice, cazane, arzatoare, automatizari, chillere, aer conditionat, pompe, grupuri de pompe, panouri solare.

PIF – Punere in functiune

Firma noastra recomanda efectuarea reviziilor anuale, in baza unor contracte de service, in acest caz oferind clientilor ce isi respecta baza de programare, autorizatia de functionare GRATUIT, reduceri la piese de schimb si la manopera si nu in ultimul rand promptitudinea la solicitari.

Punerea in functiune (PIF) a unei centrale termice se realizeaza de catre ingineri autorizati ISCIR si care participa periodic la cursurile de perfectionare organizate de producator.

Pentru punerea in functiune, firma noastra aplica si respecta intocmai instructiunile producatorului, prescriptiile tehnice ISCIR si normativele legale in vigoare.

In vederea punerii in functiune si eliberarii autorizatiei de functionare beneficiarul trebuie sa prezinte urmatoarele documente:

  • documentatia tehnica a echipamentului
  • factura si certificatul de garantie in original
  • proiectele instalatiilor de gaz si hidraulica
  • procesul verbal de receptie a instalatiei de gaz

Autorizarea functionarii (AF) reprezinta acordul emis de catre o persoana juridica autorizata de ISCIR pentru utilizatorii de echipamente in scopul atestarii faptului ca echipamentul respectiv indeplineste toate conditiile si cerintele pentru a fi pus in functiune si utilizat in conditii de siguranta.

Autorizarea functionarii centralelor termice se emite numai de catre ingineri autorizati ISCIR daca sunt indeplinite toate conditiile impuse de ISCIR prin prescriptii tehnice, si din normativele legale in vigoare.